Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Gennep Atletiek (S.V. Vitesse '08)
Alle rechten voorbehouden.

Gennep Atletiek


Ledenvergadering Gennep Atletiek 10 mei 2022

Het bestuur van Gennep Atletiek nodigt alle leden van Gennep Atletiek uit voor de ledenvergadering op dinsdag 10 mei 2022, aanvang 19.00 uur  in de kantine op het sportpark ¨De Heijkuul¨.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:
 1. Aftreden Algemeen Bestuur S.V. Vitesse ´08
 2. Bestuur en commissies Gennep Atletiek
 3. Financiën
 4. Activiteiten voor de leden/vrijwilligers
 5. Open discussie toekomst vereniging


Als bijlage treft u hierbij de volgende documenten aan:

Brief aftreden Algemeen Bestuur S.V. Vitesse ´08

Algemene ledenvergadering 20 april

Het bestuur van SV Vitesse'08 nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 april, aanvang 20.00 uur.
De vergadering wordt gehouden in de kantine op ons sportpark.


 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 14-04-2021
 4. Jaarverslagen diverse afdelingen
 5. Financieel Jaarverslag
 6. Energie besparende maatregelen
 7. Kas en controle commissie
 8. Vaststelling contributie
 9. Bestuurbezetting
 10. Bestuursverkiezing
 11. Rondvraag


Als bijlage treft u hierbij de volgende documenten aan:

Start beginnerscursus voorjaar 2022

Op dinsdag 8 maart 2022 starten we weer een cursus voor de beginnende hardloper.

Kijk voor verdere informatie onder het menu Trainingen en vervolgens volwassenen en beginnerscursus.