Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Gennep Atletiek (S.V. Vitesse '08)
Alle rechten voorbehouden.

Gennep Atletiek


Trainingen loopgroepen weer opgestart

Vanaf maandag 11 mei 2020 mogen ook personen vanaf 19 jaar weer in clubverband in groepen buiten sporten. Voor de loopgroepen en wandelgroep betekent dat zij in de zomerperiode weer kunnen genieten van hun sport in onze bosrijke omgeving (mits de lokale overheden hier mee instemmen).

De al bestaande protocollen voor de jeugd zijn aangepast om ook het sporten voor volwassenen op een verantwoordelijke wijze weer op te pakken. De protocollen dienen dan ook goed gelezen en nageleefd te worden door één ieder die verbonden is aan onze vereniging. Daarbij geldt in ieder geval: blijf thuis als je klachten aan de luchtwegen hebt of koorts hebt en houd bij het sporten minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.

We moeten het samen doen en samen de verantwoordelijkheid dragen om dit tot een goede uitvoering te brengen, doen we dit niet dan kan dat gevolgen hebben voor het doorgaan van de training of zelfs voor de gehele vereniging!

Gennep Atletiek protocol algemeen

Gennep Atletiek protocol atleten

Gennep Atletiek protocol trainers


Jeugdtrainingen hervat per 29 april

Het kabinet heeft besloten tot aangepaste maatregelen voor de jeugd tot en met 18 jaar. Als gevolg hiervan mogen zij per 29 april in clubverband weer buiten trainen.

Afgelopen dagen is er veel contact geweest tussen bestuur en trainers over hoe we dit op een verantwoordelijke wijze gaan oppakken. Dit heeft geresulteerd in protocollen om alles in goede banen te leiden. Denk hierbij aan de basisregels van dit moment zoals thuis blijven bij ziekte(verschijnselen), handen wassen en afstand houden tot elkaar. Maar ook aanvullende maatregelen zoals geen ouders op het sportpark, verplichte looprichting op het sportpark, en beperkte groepsgrootte met voldoende toezicht. De protocollen dienen dan ook goed gelezen en nageleefd te worden door één ieder die verbonden is aan onze vereniging.

We moeten het samen doen en samen de verantwoordelijkheid dragen om dit tot een goede uitvoering te brengen, doen we dit niet dan kan dat gevolgen hebben voor het doorgaan van de training of zelfs voor de gehele vereniging!

- Gennep Atletiek protocol algemeen

- Gennep Atletiek protocol atleten

- Gennep Atletiek protocol ouders

- Gennep Atletiek protocol trainers

Met sportieve groet,
Bestuur Gennep Atletiek


Brief van het Algemeen Bestuur

Woord van de Voorzitter namens het AB                                                                        13 april 2020

 

Beste Leden,

In minder dan vier weken tijd is Vitesse’08 in een situatie terechtgekomen die zich slechts één keer eerder heeft voorgedaan in de 112-jarige geschiedenis van onze club.  Inmiddels is duidelijk geworden dat de amateurcompetitie niet meer uitgespeeld gaat worden. Ook Atletiek activiteiten zoals onze Ketelwald trail zijn inmiddels afgelast.  Oorzaak in 1945 was de Tweede Wereldoorlog, anno 2020 is het de coronapandemie. Premier Rutte noemde het in zijn persconferentie: ‘een van de hevigste crises waar Nederland ooit mee te maken heeft gehad buiten oorlogstijd’.

De KNVB heeft besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Het is een aparte gewaarwording dat er op ons sportpark “De Heijkuul” helemaal niets te doen is. Normaal gesproken bruist het van de activiteiten en komen er honderden kinderen en volwassenen naar ons sportpark om te sporten of te kijken. Sporten, en dan m.n. amateursporten, is een sociaal gebeuren. Nu is het uitgestorven in de weekenden maar ook door de weeks. Wij weten als bestuur net zo min als onze regering en de sportbonden niet wanneer dit weer normaal zal worden. Dit trekt een zware wissel op het gehele club gebeuren. Gelukkig zie ik mensen individueel een sport beoefenen zoals wandelen, hardlopen en fietsen. Dit alles natuurlijk met de inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Natuurlijk heeft dit ook financiële consequenties. Wij als bestuur hebben inmiddels diverse acties ondernomen om de schade te beperken tot het noodzakelijke. Je kunt daar bij denken aan bijvoorbeeld de energiekosten maar ook de kosten zoals de diverse vergoedingen niet uit te keren. Ook de inkomsten van de kantine zijn natuurlijk volledig weg sinds begin maart. Dat hakt er behoorlijk in daar wij in de laatste 3 maanden van het seizoen altijd heel  veel activiteiten hebben waarbij de kantine ook betrokken is. Denk daarbij aan de altijd grote en gezellige toernooien, Koningsdag en afsluitingen etc.

Ook de KNVB zal er alles aan doen om de kosten voor verenigingen zo laag mogelijk te houden, zo ook de betalingen van clubs aan de bond. Zij hebben besloten om de twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei niet uit te voeren. In juni maakt de KNVB de eindafrekening over het seizoen 2019/’20 op. Hierin gaan vanzelfsprekend een aantal kosten lager uitvallen voor de clubs. En via de sportbond kan ook bij de NOC*NSF een eenmalige bijdrage worden aangevraagd ter compensatie van de kosten of verminderde opbrengsten ten gevolge van deze crisis. Eind juni kunnen we dan als club ook de balans opmaken en kijken wat dat kan betekenen voor de ledenbijdrage. Tot die tijd kunnen we daar nog niks van zeggen.

De natuurgrasvelden zullen in onderhoud gaan zodat we in ieder geval voorbereid zijn op het volgende seizoen. Hopelijk kunnen we in juni, juli toch nog iets als club organiseren zodat in ieder geval het club gevoel weer enigszins op gang gaat komen. Dit kunnen we dan op ons kunstgrasveld doen. Tot slot blijf voorzichtig en houdt de 1,5 meter afstand. Ik had dit nooit gedacht dit te moeten zeggen maar hoe graag ik het jullie allen gun, blijf weg van het sportpark en laten we wachten op het sein veilig van het RIVM en onze regering. Blijf gezond. 

Namens het Algemeen Bestuur

Willie ten Haaf

Voorzitter SV Vitesse’08


Update corona 20 maart 2020

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Als gevolg van de hierna opgenomen informatie zijn wij helaas genoodzaakt om ALLE TRAININGEN TOT EN MET 6 APRIL 2020 te laten vervallen.

Op 13 maart hebben we met de kennis van toen een mededeling op de website geplaatst dat alle trainingen zijn afgelast tot en met 31 maart.

Inmiddels staat er een update op de site van de NOC*NSF (https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen):
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Sportclubs dienen tot en met maandag 6 april hun deuren te sluiten.
Deze maatregelen houden in dat sportclubs geen trainingen, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten kunnen organiseren. Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Ons advies is dan ook om t/m 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats te laten vinden, ook niet in kleine groepen.

Met sportieve groet,

Bestuur Gennep Atletiek

https://www.hardlopen.nl/artikelen/training/alles-wat-je-moet-weten-over-corona-en-hardlopen