Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Gennep Atletiek (S.V. Vitesse '08)
Alle rechten voorbehouden.

Gennep Atletiek


Start beginnerscursus najaar 2021

Op dinsdag 7 september 2021 start er weer een cursus voor de beginnende hardloper.

Kijk voor verdere informatie onder het menu Trainingen en vervolgens volwassenen en beginnerscursus.


ALV S.V. Vitesse ´08

Hierbij nodigt het Algemeen Bestuur alle volwassen leden van sportvereniging Vitesse ´08 uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 april 2021 via Teams.
De vergadering begint om 20.00 uur.
Om deel te nemen wordt u verzocht om u uiterlijk 7 april aan te melden via secretaris@vitesse08.nl
Op 13 april ontvangt u dan een link om deel te kunnen nemen aan de ledenvergadering.

De agenda voor deze Algemene Ledenvergadering is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ALV 26-02-2020

4. Jaarverslagen diverse afdelingen

5. Financiëel verslag

6. Kas en controle commissie

7. Vaststelling contributie

8. Bestuursverkiezing
- Aftredend en herkiesbaar: Marco van Oorschot (budgethouder afdeling voetbal)
- Aftredend: Peter van As (secretaris)

9. Rondvraag

Corona informatie

Deze pagina bevat coronamaatregelen die gelden tijdens onze evenementen. Zij zijn zoveel mogelijk in lijn met gemeentelijke, regionale en landelijke maatregelen. Bij tegenstrijdigheden gaan deze laatsten voor.

 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, overmatig niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts;
 • blijf ook thuis als een van je huisgenoten koorts heeft;
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; gooi de zakdoekjes weg in een afvalbak.

 • ga thuis nog eerst naar het toilet voordat je naar het sporten komt;
 • kleed je thuis al om (kleedlokalen zijn in principe niet beschikbaar);
 • kom alleen, dus zonder supporters zodat het aantal toeschouwers beheersbaar blijft;
 • jeugd onder de 13 jaar kan zich laten vergezellen door één begeleider.

 • vermijd onderling fysiek contact;
 • houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar;
 • per afstand kunnen er meerdere startgroepen zijn;
 • kom eerst naar het startvak als je daartoe opgeroepen wordt en houdt afstand totdat de starter aangeeft dat je je kunt opstellen.

 • houd je aan de maatregelen op het sportpark of evenemententerrein (looprichting, handen wassen);
 • voor en na de wedstrijd ben je een toeschouwer en dien je de 1,5 meter regel in acht te nemen.