Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Gennep Atletiek (S.V. Vitesse '08)
Alle rechten voorbehouden.

Gennep Atletiek

Algemene ledenvergadering 20 april

Het bestuur van SV Vitesse'08 nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 april, aanvang 20.00 uur.
De vergadering wordt gehouden in de kantine op ons sportpark.


 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 14-04-2021
 4. Jaarverslagen diverse afdelingen
 5. Financieel Jaarverslag
 6. Energie besparende maatregelen
 7. Kas en controle commissie
 8. Vaststelling contributie
 9. Bestuurbezetting
 10. Bestuursverkiezing
 11. Rondvraag


Als bijlage treft u hierbij de volgende documenten aan: