Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Gennep Atletiek (S.V. Vitesse '08)
Alle rechten voorbehouden.

Gennep Atletiek


Contributie 2022 / 2023 SV Vitesse ´08

Beste leden,

Binnenkort starten wij weer met de inning van jullie contributies voor het seizoen 2022 / 2023.
De eerste termijn innen wij steeds bij het begin van het nieuwe seizoen en de tweede termijn begin
2023. Helaas zullen de nieuwe contributiebedragen voor het komend jaar voor alle leden hoger
uitvallen dan over het afgelopen seizoen.

-Algemene stijging:
Zoals elk jaar passen wij een prijsindexatie toe om in de pas te blijven met de algemene jaarlijkse
kostenstijgingen. Deze indexering bedroeg 2,7 % over 2021 (bron: CBS Statistiek - CPI2021).

-Afdeling Voetbal:
De contributies voor de afdeling Voetbal worden daarnaast verhoogd met een extra bedrag nu we
geconfronteerd worden met een extreme stijging van de energiekosten.
Bovendien heeft afdeling Voetbal voor het tweede jaar op rij verlies geleden en is er dus geen ruimte
om grote kostenstijgingen uit de huidige contributiegelden op te vangen
De contributie wordt daarom éénmalig met € 10,= per half jaar verhoogd. Volgend jaar moet
bekeken worden of door energiebesparing en een zuinig beleid deze verhoging éénmalig kan blijven.

-Afdeling Atletiek:
De contributies van de afdeling Atletiek worden voor het seizoen 2022/2023 uitsluitend verhoogd
met de algemene 2,7% prijscompensatie.
Een aanvullende contributieverhoging is voor Atletiek niet nodig omdat de afgelopen jaren vrijwel
steeds een positief resultaat behaald werd en zij reeds over ruim voldoende reserves beschikt.
Afdeling Atletiek verbruikt bovendien relatief weinig energie, zodat haar aandeel in de sterk stijgende
energielasten volledig gedekt kan worden uit de huidige contributies.

Beide bestuursvoorstellen zijn in de Algemene Leden Vergadering van 20 april 2022 goedgekeurd.

Namens het bestuur van SV Vitesse’08
Frans Vos (penningmeester)

1e editie Gennepse Kuul- en Bosloop AFGELAST

Het aantal voorinschrijvingen tot nu toe voor de Gennepse Kuul- en Bosloop blijft ver achter bij de verwachtingen. De verwachte temperatuur komende zaterdag van rond de 30 graden draagt er ook niet aan bij dat we als organisatie de indruk hebben dat het aantal deelnemers tot aan de wedstrijddag nog zodanig zal groeien dat we een aantrekkelijke wedstrijd kunnen organiseren.

We hebben dan ook helaas het besluit moeten nemen om de loop op 18 juni 2022 te laten vervallen.

Wellicht dat er op zaterdag 17 juni 2023 wel voldoende belangstelling is om dit evenement doorgang te kunnen laten vinden. Aan ons zal het niet liggen.

Met sportieve groet,

Wedstrijdorganisatie Gennep Atletiek

 


Start beginnerscursus najaar 2022

Op dinsdag 6 september 2022 starten we weer een cursus voor de beginnende hardloper.

Kijk voor verdere informatie onder het menu Trainingen en vervolgens volwassenen en beginnerscursus.