Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Gennep Atletiek (S.V. Vitesse '08)
Alle rechten voorbehouden.

Gennep Atletiek


ALV S.V. Vitesse ´08

Hierbij nodigt het Algemeen Bestuur alle volwassen leden van sportvereniging Vitesse ´08 uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 april 2021 via Teams.
De vergadering begint om 20.00 uur.
Om deel te nemen wordt u verzocht om u uiterlijk 7 april aan te melden via secretaris@vitesse08.nl
Op 13 april ontvangt u dan een link om deel te kunnen nemen aan de ledenvergadering.

De agenda voor deze Algemene Ledenvergadering is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ALV 26-02-2020

4. Jaarverslagen diverse afdelingen

5. Financiëel verslag

6. Kas en controle commissie

7. Vaststelling contributie

8. Bestuursverkiezing
- Aftredend en herkiesbaar: Marco van Oorschot (budgethouder afdeling voetbal)
- Aftredend: Peter van As (secretaris)

9. Rondvraag

Corona informatie

Deze pagina bevat coronamaatregelen die gelden tijdens onze evenementen. Zij zijn zoveel mogelijk in lijn met gemeentelijke, regionale en landelijke maatregelen. Bij tegenstrijdigheden gaan deze laatsten voor.

 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, overmatig niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts;
 • blijf ook thuis als een van je huisgenoten koorts heeft;
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; gooi de zakdoekjes weg in een afvalbak.

 • ga thuis nog eerst naar het toilet voordat je naar het sporten komt;
 • kleed je thuis al om (kleedlokalen zijn in principe niet beschikbaar);
 • kom alleen, dus zonder supporters zodat het aantal toeschouwers beheersbaar blijft;
 • jeugd onder de 13 jaar kan zich laten vergezellen door één begeleider.

 • vermijd onderling fysiek contact;
 • houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar;
 • per afstand kunnen er meerdere startgroepen zijn;
 • kom eerst naar het startvak als je daartoe opgeroepen wordt en houdt afstand totdat de starter aangeeft dat je je kunt opstellen.

 • houd je aan de maatregelen op het sportpark of evenemententerrein (looprichting, handen wassen);
 • voor en na de wedstrijd ben je een toeschouwer en dien je de 1,5 meter regel in acht te nemen.

 


Trainingen loopgroepen weer opgestart

Vanaf maandag 11 mei 2020 mogen ook personen vanaf 19 jaar weer in clubverband in groepen buiten sporten. Voor de loopgroepen en wandelgroep betekent dat zij in de zomerperiode weer kunnen genieten van hun sport in onze bosrijke omgeving (mits de lokale overheden hier mee instemmen).

De al bestaande protocollen voor de jeugd zijn aangepast om ook het sporten voor volwassenen op een verantwoordelijke wijze weer op te pakken. De protocollen dienen dan ook goed gelezen en nageleefd te worden door één ieder die verbonden is aan onze vereniging. Daarbij geldt in ieder geval: blijf thuis als je klachten aan de luchtwegen hebt of koorts hebt en houd bij het sporten minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.

We moeten het samen doen en samen de verantwoordelijkheid dragen om dit tot een goede uitvoering te brengen, doen we dit niet dan kan dat gevolgen hebben voor het doorgaan van de training of zelfs voor de gehele vereniging!

Gennep Atletiek protocol algemeen

Gennep Atletiek protocol atleten

Gennep Atletiek protocol trainers