Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Gennep Atletiek (S.V. Vitesse '08)
Alle rechten voorbehouden.

Gennep Atletiek


ALV S.V. Vitesse ´08

Hierbij nodigt het Algemeen Bestuur alle volwassen leden van sportvereniging Vitesse ´08 uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 april 2021 via Teams.
De vergadering begint om 20.00 uur.
Om deel te nemen wordt u verzocht om u uiterlijk 7 april aan te melden via secretaris@vitesse08.nl
Op 13 april ontvangt u dan een link om deel te kunnen nemen aan de ledenvergadering.

De agenda voor deze Algemene Ledenvergadering is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ALV 26-02-2020

4. Jaarverslagen diverse afdelingen

5. Financiëel verslag

6. Kas en controle commissie

7. Vaststelling contributie

8. Bestuursverkiezing
- Aftredend en herkiesbaar: Marco van Oorschot (budgethouder afdeling voetbal)
- Aftredend: Peter van As (secretaris)

9. Rondvraag

Start beginnerscursus najaar 2021

Op dinsdag 7 september 2021 start er weer een cursus voor de beginnende hardloper.

Kijk voor verdere informatie onder het menu Trainingen en vervolgens volwassenen en beginnerscursus.