Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Vitesse '08
Alle rechten voorbehouden.

Gennep Atletiek

Gennep Atletiek


Algemene Ledenvergadering SV Vitesse'08

Agenda  Algemene Ledenvergadering SV Vitesse ’08

         woensdag 19 juni 2019 om 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 13-12-2017
 4. Jaarverslagen diverse afdelingen
 5. Verdeelsleutel voetbal en atletiek
 6. Financiëel verslag
 7. Kas en controle commissie
 8. Vaststelling contributie
 9. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: Peter van As
  Aftredend en herkiesbaar: Ton van Rijswijk (budgethouder afdeling atletiek)
 10. Rondvraag

 


Nieuwe trainers

Tijdens de ledenvergadering atletiek op 28 maart 2017 werden de welverdiende diploma's door de cursusbegleider uitgereikt aan de geslaagde looptrainers.

 trainersdiploma


Nieuw promotiemateriaal

Tijdens de Kerstloop (26-12-2018) presenteerde Gennep Atletiek voor het eerst haar nieuwe promotiemateriaal in de vorm van een beachvlag.


25 jaar lid

Tijdens de ledenvergadering atletiek op 28 maart 2017 zijn drie jubilarissen gehuldigd wegens het bereiken van hun 25-jarig lidmaatschap.

jubilarissen