Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Vitesse '08
Alle rechten voorbehouden.

Gennep Atletiek

Gennep Atletiek


Informatie

Deze pagina bevat coronamaatregelen die gelden tijdens onze evenementen. Zij zijn zoveel mogelijk in lijn met gemeentelijke, regionale en landelijke maatregelen. Bij tegenstrijdigheden gaan deze laatsten voor.

 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, overmatig niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts;
 • blijf ook thuis als een van je huisgenoten koorts heeft;
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; gooi de zakdoekjes weg in een afvalbak.

 • ga thuis nog eerst naar het toilet voordat je naar het sporten komt;
 • kleed je thuis al om (kleedlokalen zijn in principe niet beschikbaar);
 • kom alleen, dus zonder supporters zodat het aantal toeschouwers beheersbaar blijft;
 • jeugd onder de 13 jaar kan zich laten vergezellen door één begeleider.

 • vermijd onderling fysiek contact;
 • houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar;
 • per afstand kunnen er meerdere startgroepen zijn;
 • kom eerst naar het startvak als je daartoe opgeroepen wordt en houdt afstand totdat de starter aangeeft dat je je kunt opstellen.

 • houd je aan de maatregelen op het sportpark of evenemententerrein (looprichting, handen wassen);
 • voor en na de wedstrijd ben je een toeschouwer en dien je de 1,5 meter regel in acht te nemen.

 


Trainingen loopgroepen weer opgestart

Vanaf maandag 11 mei 2020 mogen ook personen vanaf 19 jaar weer in clubverband in groepen buiten sporten. Voor de loopgroepen en wandelgroep betekent dat zij in de zomerperiode weer kunnen genieten van hun sport in onze bosrijke omgeving (mits de lokale overheden hier mee instemmen).

De al bestaande protocollen voor de jeugd zijn aangepast om ook het sporten voor volwassenen op een verantwoordelijke wijze weer op te pakken. De protocollen dienen dan ook goed gelezen en nageleefd te worden door één ieder die verbonden is aan onze vereniging. Daarbij geldt in ieder geval: blijf thuis als je klachten aan de luchtwegen hebt of koorts hebt en houd bij het sporten minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.

We moeten het samen doen en samen de verantwoordelijkheid dragen om dit tot een goede uitvoering te brengen, doen we dit niet dan kan dat gevolgen hebben voor het doorgaan van de training of zelfs voor de gehele vereniging!

Gennep Atletiek protocol algemeen

Gennep Atletiek protocol atleten

Gennep Atletiek protocol trainers


Start beginnerscursus najaar 2020

Op dinsdag 8 september start er weer een cursus voor de beginnende hardloper.

Voor verdere informatie klikken op 'Algemeen' en vervolgens 'Beginnerscursus'.


Jeugdtrainingen hervat per 29 april

Het kabinet heeft besloten tot aangepaste maatregelen voor de jeugd tot en met 18 jaar. Als gevolg hiervan mogen zij per 29 april in clubverband weer buiten trainen.

Afgelopen dagen is er veel contact geweest tussen bestuur en trainers over hoe we dit op een verantwoordelijke wijze gaan oppakken. Dit heeft geresulteerd in protocollen om alles in goede banen te leiden. Denk hierbij aan de basisregels van dit moment zoals thuis blijven bij ziekte(verschijnselen), handen wassen en afstand houden tot elkaar. Maar ook aanvullende maatregelen zoals geen ouders op het sportpark, verplichte looprichting op het sportpark, en beperkte groepsgrootte met voldoende toezicht. De protocollen dienen dan ook goed gelezen en nageleefd te worden door één ieder die verbonden is aan onze vereniging.

We moeten het samen doen en samen de verantwoordelijkheid dragen om dit tot een goede uitvoering te brengen, doen we dit niet dan kan dat gevolgen hebben voor het doorgaan van de training of zelfs voor de gehele vereniging!

- Gennep Atletiek protocol algemeen

- Gennep Atletiek protocol atleten

- Gennep Atletiek protocol ouders

- Gennep Atletiek protocol trainers

Met sportieve groet,
Bestuur Gennep Atletiek